A huszadik tanévét indító soproni felsőfokú művészeti képzés igazolta a Nyugat–magyarországi Egyetem iskolateremtő szándékát, oktatási programja szakmai körökben elfogadott és elismert, eredményei alapján a Simonyi Károly Kar egyik sikeres vállalkozása. A határozott karakterű mérnökképzés keretein belül megteremtett művészképzés gazdagította a Nyugat–magyarországi Egyetem profilját és egyben sajátos adottságaival bővítette az országos kínálati palettát. A művészképzés irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet.

A képzés sajátossága és erőssége, hogy formai – esztétikai programja egy speciális műszaki műveltség kereteibe ágyazott, s az egyetemi integráció révén szellemi környezetét diszciplínák gazdag spektruma biztosítja. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A téralkotás – tárgyalkotás – képalkotás hármasság oktatás–módszertani szempontból egy szélesen értelmezett alapozó képzést és a ráépülő specializáció lehetőségét teremti meg.